Humanitarna udruga Oaza

Centar za pomoć djeci i Humanitarna udruga "Oaza"

Djeca su naše najveće bogatstvo...

Oaza

I u našem je društvu velik broj zanemarene, zlostavljane ili nezbrinute djece. Loša ekonomska situacija, bolest, ovisnost o opojnim drogama, alkoholizam, prostitucija su samo neki od razloga za zanemarivanje djece. Djeca u najranijoj dobi ne primaju dovoljno njege i pažnje te su već kao bebe izgladnjele, zanemarene, ili kao malena djeca odrastaju podvrgnuti čestim stresovima, nesigurni u vlastite roditelje i u sebe.

Takva djeca su često neprihvaćena u društvu zbog problema u vlastitoj obitelji, te rješenje nalaze bježanjem od problema na ulicu, gdje stvaraju grupice nezadovoljnika koji počinju s uzimanjem droge, i delinkventnim ponašanjem.

U Istri postoji samo jedan dječji dom u Puli, a on može zbrinjavati 40 tak djece, i sva su mjesta uglavnom popunjena. Stanje u Istri na dan 31.12. 2013:

U Istri djeluje 37 udomiteljskih obitelji, od kojih je samo 12 udomiteljskih obitelji nesrodničkog tipa. Ostale udomiteljske obitelji su uglavnom obitelji djedova i baka, ponekad teta, koji su prihvatili 1-2 unuka ili nećaka zbog teških obiteljskih prilika, te se oni nemaju namjere baviti udomiteljstvom, niti prihvaćati drugu djecu.

Kako ima više potreba za smještajem djece nego što ima mjesta u udomiteljskim obiteljima ili dječjem domu, dešava se da se djeca s ovog područja smještaju u dječji dom u Lovran ili Rijeku, ili druga područja RH. Istarski Centri za socijalnu skrb su u više navrata tražili našu pomoć u rješavanju izuzetno teških obiteljskih prilika, jer je ponekad potrebno hitno udaljavanje djece iz sredine u kojoj su bila ugrožena.

Udomiteljstvo je najbolji način skrbi za nezbrinutu djecu. Poznato je da obitelji koje su dobro motivirane, mogu pružiti udomljenom djetetu kvalitetnu skrb, ljubav i osjećaj pripadnosti, koje nezbrinuto dijete ne može dobiti u vlastitoj problematičnoj obitelji, ili u instituciji. Unatoč tome udomiteljstvo još uvijek nije dovoljno prihvaćeno u društvu, a niti su odnosi sa sručnim djeltnicima i službama postavljeni kao partnerski odnosi. U Istri je posebno teško pronaći obitelji koje bi se bavile udomiteljstvom jer tu ne postoji tradicija udomljavanja. Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi su prepuštena sebi ili se smještavaju u institucije, gdje ostaju godinama, najčešće do kraja školovanja.

Tendencija zajednice je da se ide ka deinstitucionalizaciji, te je omogućavanje obiteljskog smještaja djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi kvalitetnije i bolje rješenje za tu djecu. Na taj način će i ova djeca imati veću pažnju, brigu i sigurnost, te će lakše prihvaćati društvene norme ponašanja, obaveze i dužnosti u društvu. Tako će ona djeca koja su zbog loše obiteljske situacije bili u rizičnoj skupini što se tiče ovisnosti i delinkvencije, ovakvim zbrinjavanjem dobiti mogućnost pravilnog psihofizičkog razvoja, te odrastati u korisne članove društva.

Postanite partner!

Molba za pomoć

Ovaj projekt je podržavan uz financijsku pomoć: Istarske županije, Grada Rovinj, Grada Pula, te mnogih ostalih tvrtki, obrtnika, crkvi i privatnih osoba.

Podrška za udrugu