Humanitarna udruga Oaza

Centar za pomoć djeci i Humanitarna udruga "Oaza"

Djeca su naše najveće bogatstvo...

Oaza

Strateški ciljevi
Centar za pomoć djeci i Humanitarna udruga OAZA si je zadala slijedeće strateške ciljeve za period od 2014. g. do 2016.g.:

Strateški cilj br 1.

 • Pomognuto zbrinjavanje djece u udomiteljskim obiteljima koje već djeluju u OAZI, te pomognuto Obiteljskom domu u redovnom djelovanju.

Aktivnosti za stateški cilj br 1.

 1. Omogućavanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za 2 udomitelja, visina plaće ovisi o broju zbrinute djece, omogućavanje zbrinjavanja do 9 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi 24 sata dnevno cijele godine.
 2. Osiguravanje dodatne mjesečne financijske pomoći potrebne za do 9 djece u udomiteljstvu, ovisno o dobi djeteta, prikupljanje sredstva putem javljanja na natječaje 2 puta godišnje, prikupljanje sredstva putem redovnih polugodišnjih izviješća već postojećim i novim mogućim donatorima donatorima 2 puta godišnje.
 3. Osiguravanje dodatne mjesečne financijske pomoći potrebne za do 10 djece te time omogućeno djelovanja obiteljskog doma.
 4. Osiguravanje materijalne humanitarne pomoći za 3 udomiteljske obitelji i za Obiteljski dom koji djeluju u udruzi, prikupljanje i raspoređivanje materijalne humanitarne pomoći iz Hrvatske 2 puta godišnje, prikupljanje i raspoređivanje humanitarne pomoći iz inozemstva 2 puta godišnje.
 5. Omogućavanje potrebnog renoviranja i opremnja prostora za 3 udomiteljske obitelji i Obiteljski dom, prikupljanje pomoći u materijalu od lokalnih tvornica i firmi 1 puta godišnje, prikupljanje namjenske financijske pomoći slanjem dopisa mogućim donatorima 1 puta godišnje, po potrebi organiziranje poslova renoviranja.
 6. Osiguravanje vozila i pomoć u održavanju vozila za udomiteljske obitelji i Obiteljski dom.
 7. Obilazak i podrška udomiteljima, nositelju Obiteljskog doma i djeci 1 puta 2-mjesečno za svaku od 3 udomiteljskih obitelji i Obiteljski dom.
 8. Savjetovanje i podrška udomiteljima, nositelju obiteljskog doma i djeci u 3 udomiteljske obitelji i u Obiteljskom domu kada god imaju potrebe za time.
 9. Organiziranje redovnih sastanaka i druženja udomitelja i nositelja Obiteljskog doma iz 3 udomiteljske obitelji i Obiteljskog doma 1 puta 2-mjesečno.

Strateški cilj br 2.

 • Promovirano i poticano udomiteljstvo, poticana deinstitucionalizacija i kvalitetan obiteljski smještaj za djecu koja su smještena izvan vlastite obitelji na području Istarske Županije, i
 • Promovirano i poticano udomiteljstvo, poticana deinstitucionalizacija i kvalitetan obiteljski smještaj za djecu koja su smještena izvan vlastite obitelji na području RH.

Aktivnosti za stateški cilj br 2.

 1. U suradnji sa drugim udrugama u Istri organiziranje druženja i sastanaka udomitelja i udruga iz Istre i razmjena iskustava 1 puta u 6 mjeseci.
 2. Organiziranje druženja mladih srednjoškolaca iz udomiteljstva i druge mladeži svakoga petka u Puli.
 3. Organiziranje druženja djece od 5. do 8. razreda osnovne škole iz udomiteljstva i druge djece svake subote u Puli.
 4. U suradnji sa drugim udrugama u Istri organiziranje 2 regionalna sastanka sa predstavnicima udomitelja, Centara za socijalnu skrb, županije, gradova i općina
 5. U suradnji sa drugim udrugama u Istri organiziranje lobiranja i zagovaranja obiteljskog smještaja djece koja su izdvojena iz vlastite obitelji preko medija, organiziranje prezentacija o udomiteljstvu 3 puta godišnje.
 6. Sudjelovanje na redovnim sastancima upravnog odbora Foruma jednom u 6 mjeseci, a po potrebi i češće
 7. U suradnji sa ostalim udrugama udomitelja iz Hrvatske sudjelovanje na sastancima sa predstavnicima Ministarstva socijalne skrbi 1 puta godišnje, a po potrebi i češće
 8. U suradnji sa ostalim udrugama udomitelja iz Hrvatske organiziranje nacionalnog susreta udomitelja 1 puta godišnje
 9. U suradnji sa ostalim udrugama udomitelja iz Hrvatske organiziranje konferencije za udomitelje 1 puta godišnje
 10. U suradnji sa udrugama udomitelja djece iz Hrvatske planiranje redovnog rada ureda Foruma.
 11. U suradnji sa udrugama udomitelja djece iz Hrvatske planiranje daljnjih aktivnosti Foruma.

Postanite partner!

Molba za pomoć

Ovaj projekt je podržavan uz financijsku pomoć: Istarske županije, Grada Rovinj, Grada Pula, te mnogih ostalih tvrtki, obrtnika, crkvi i privatnih osoba.

Podrška za udrugu