Humanitarna udruga Oaza

Centar za pomoć djeci i Humanitarna udruga "Oaza"

Djeca su naše najveće bogatstvo...

Oaza

OAZA i nadalje podržava djelovanje udomiteljskih obitelji iz Istre, nastavlja sa davanjem potrebne financijske i materijalne podrške za djelovanje Obiteljskog doma u Petehima, te pomaže u organizaciji slobodnog vremena za djecu i mlade iz udomiteljstva u suradnji sa Evanđeoskom Pentekostnom crkvom u Puli. Zbog velikih potreba OAZA proširuje svoje djelovanje te započinje s pomaganjem udomiteljskih obitelji i udomljenoj djeci iz drugih dijelova Hrvatske (Rijeka, Pakrac, Požega, Zagreb, Daruvar, Velika Gorica).

PODRŠKA RAZVOJU UDOMITELJSTVA DJECE U ISTRI

OAZA će i nadalje u suradnji sa ostalim udomiteljskim udrugama i ostalim dionicima skrbi o djeci promovirati, poticati i razvijati kvalitetno udomiteljstvo na području Istre i Hrvatske. Nastaviti će provoditi aktivnosti za pomoć udomiteljima i djeci, organizirati regionalne susrete svih dionika skrbi o djeci, susrete udomitelja sa područja Istre i Hrvatske, te nadalje vršiti prikupljanje i obradu podataka o stanju udomiteljstva djece u Istri za svaku godinu.

PODRŠKA RAZVOJU KVALITETNOG UDOMITELJSTVA DJECE U HRVATSKOJ

OAZA će i nadalje sudjelovati u planiranju rada "Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece" te u provođenju planiranih aktivnosti, čime će dati svoj doprinos razvoju kvalitetnijeg udomiteljstva u Hrvatskoj.

Postanite partner!

Molba za pomoć

Ovaj projekt je podržavan uz financijsku pomoć: Istarske županije, Grada Rovinj, Grada Pula, te mnogih ostalih tvrtki, obrtnika, crkvi i privatnih osoba.

Podrška za udrugu