Centar za pomoć djeci i Humanitarna udruga "Oaza"

  • Hrvatski
  • English

Postanite partner

Dosadašnje aktivnosti udruge bile su uglavnom financijski podržane od stranih donatora, ali kako je kriza u svijetu sve jača, i daljnje donacije iz inozemstva postaju sve rjeđe i u manjim iznosima.

Vjerujemo da je zbrinjavanje naše djece problem našega društva, te Vam se ovim putem obraćemo za pomoć i u daljnjem planiranju rada sa nezbrinutom djecom.

Kako bi ovoj djeci osigurali redovnu pomoć, a udomiteljima podršku za daljnji rad, tražimo osviještene članove društva koji žele postati PARTNERI u ovom radu.

Želite li postati partneri u omogućavanju obiteljskog zbrinjavanja djece, molimo Vas da odredite iznos mjesečne pomoći koju možete 1 godinu uplaćivati za ovaj rad (npr. 50,00 do 100,00 kn), popunite nam potvrdu o partnerstvu, te nam je vratite mailom. Svoje redovne priloge možete slati na:

OAZA - Centar za pomoć djeci, PBZ, IBAN br. HR 802 340 009 111 800 4590.

Svojim redovnim prilogom pomoći ćete nam u daljnjem planiranju ovog rada, te omogućit ovoj djeci daljnje zbrinjavanje u toploj obiteljskoj sredini.

Mi se obavezujemo sve svoje partnere staviti na listu partnera na našoj web stranici, te im slati polugodišnja izvješća o našoj djeci, o radu sa djecom sa prikazom svih primljenih i utrošenih sredstava.

Ovakva Vaša podrška omogućit će nam daljnje planiranje rada sa djecom u potrebi i sigurnost ovim udomiteljskim obiteljima koje su se opredijelile za ovakav humani rad.

Ukoliko nam želite biti partneri, molimo Vas da popunite sljedeći obrazac, te nam ga potpisanog i pečaćenog vratite poštom na adresu udruge: HUMANITARNA UDRUGA OAZA, UČKA 2A, 52210 ROVINJ

Dokument

Ako želite spremiti i odštampati obrazac, kliknite na PDF ikonu desnom tipkom miša i odaberite opciju 'Save target as' kako bi dokument spremili na vaše računalo.